Sluttbrukertjenester

Telekom og it markedene er komplekse og i stadig utvikling. Som brukere av telekom og IT-tjenester er det naturlig at din bedrifts kjernekompetanse er innenfor et annet område. Kanskje er telekom og it-tjenester mest en hygienefaktor og en kostnad for firmaet. Selv om disse tjenestene er forretningskritiske for virksomheten din, ønsker du neppe å bruke mer tid eller penger på dem enn nødvendig. La oss hjelpe deg å finne et optimalt oppsett for din bedrift.

Du er neppe opptatt av hvor mange nettoperatører og tjenesteleverandører som finnes i Norge. Det er ikke sikkert du bryr deg om forskjellen mellom dem en gang. La oss vurdere tilgjengelige teknologier, dine behov og prioriteter, din organisasjons endringsevne og strategiske mål og balansere disse opp mot transisjonskostnader, livstidskostnad og gevinster fra endringer.

Løsningsvalg

Er telekomløsningene dine utdatert eller suboptimale for virksomhetens behov? Betaler du mer enn du trenger? Kanskje det er tid for endring eller en oppdatering? La oss vurdere situasjonen og komme med noen forslag. Det er store sjanser for at du vil bli overrasket.

Vi vil gi deg et hensiktsmessig utvalg av alternativer tilpasset dine forretningsbehov. Vi kan også lede arbeidet med å tilpasse løsningen til din bedrifts krav og behov samt å lede innføringen og opplæring av dine medarbeidere. Ønsker du en ren mobilløsning, IP-telefoni eller begge deler? Vi kan veilede deg!

Simplica er leverandørnøytral og uavhengig. Vi lever av at du blir fornøyd og har ingen bånd til operatører eller tjenesteleverandører.

Leverandør og prisplan

I en travel hverdag er det neppe din største bekymring eller fokus å overvåke alle løsninger og prisplaner som er tilgjengelig. La oss gjøre jobben, og gi deg noen hensiktmessige alternativer. Enten din motivasjon er kostnadsreduksjon eller å finne en løsning som er bedre tilpasset bedriftens behov, har vi kompetanse til å gi svar og å hjelpe deg med gjennomføringen. Klarer vi ikke å fremskaffe en løsning som er bedre på pris og/eller funksjonalitet enn det du allerede har, betaler du ingenting.

Det hele starter med at du utfordrer oss!

Abonnement og tjenester

Vår hovedfokus bedriftsmarkedet. Men selv enkeltpersoner og husholdninger kan oppnå betydelige kostnadsbesparelser eller få tilgang til bedre funksjonalitet gjennom å analysere og optimalisere sine telekom og it løsninger. Se på hva du betaler for:

  • Fast telefon eller bredbånds telefoni
  • Bredbåndstilkobling eller xDSL
  • Mobiltelefoni for alle familiemedlemmer (både kontantkort og fakturabasert)
  • Kabel-TV
  • Alarmtjenester
  • Tilsvarende tjenester i fritidsbolig/hytte

Hvem er dine eksisterende leverandører? Fungerer løsningene du har godt sammen? Kanskje fungerer de ikke engang godt hver for seg.  Betaler du rett pris? Er din abonnement tilpasset dine behov? Har leverandørene dine noen gang spurt deg om du er fornøyd? Får du rabatt for å ha flere kundeforhold til en leverandør? Skjuler en høy totalkostnad seg bak mange fakturaer?

Har du regnet på hva bare 10% reduksjon ville utgjøre? Ta kontakt med oss, det er store muligheter for at vi kan hjelpe!