Våre tjenester

Vi hjelper tilbydere og brukere av telekom og it tjenester til å maksimere sin verdiskapning. Sett deg inn i våre tjenestetilbud og la oss ta en uforpliktende prat.

For operatører og tjenesteleverandører

Vi tilbyr tjenester og ressurser innenfor forretningsledelse og – utvikling, prosjektledelse og ledervikariat. Vi har vært med på det meste innenfor telekom og it-faget. Sett oss på prøve!

Sluttbrukertjenester

Telekom og it markedene er komplekse og i stadig utvikling. Som brukere av telekom og IT-tjenester er det naturlig at din bedrifts kjernekompetanse er innenfor et annet område. Kanskje er telekom og it-tjenester mest en hygienefaktor og en kostnad for firmaet. Selv om disse tjenestene er forretningskritiske for virksomheten din, ønsker du neppe å bruke mer tid eller penger på dem enn nødvendig. La oss hjelpe deg å finne et optimalt oppsett for din bedrift.

Du er neppe opptatt av hvor mange nettoperatører og tjenesteleverandører som finnes i Norge. Det er ikke sikkert du bryr deg om forskjellen mellom dem en gang. La oss vurdere tilgjengelige teknologier, dine behov og prioriteter, din organisasjons endringsevne og strategiske mål og balansere disse opp mot transisjonskostnader, livstidskostnad og gevinster fra endringer.

Les mer under Tjenestemenyen